PRESSKLIPP

Artikel från Svenska Dagbladet om paret Ekroths kamp för Per Liland publicerad 2008-10-15. Kan även laddas ner på PDF här

Artikel från Svenska Dagbladet om paret Ekroths kamp för Per Liland publicerad 2008-10-16. Kan även laddas ner på PDF här

 

Artikel från Svenska Dagbladet om Fredrik Fasting Torgersen publicerad 2008-10-20. Kan även laddas ner på PDF här