JULEDRAPENE I LILLE HELVETE

Her nedenfor presenteres inscannede originalsider fra skriften JULEDRAPENE I LILLE HELVETE av Sten Ekroth i tre deler. Etter hver presentasjon kan man laste ned delene i PDF-format gjennom å trykke på knappene under hver billedpresentasjon.