INTRO

JUSTISMORD

*

Sten Ekroth sovnet stille inn den 22. desember 2017, 83 år gammel. Denne hjemmesiden vil ligge igjen som et dokument over Sten Ekroths arbeid, og familien vil ta over driften. Vi takker for all omtanke som har blitt vist oss i forbindelse med Sten Ekroths bortgang. 

*

Hele livet ble forandret da Vibeke og jeg ble vitner til at en for oss ukjent norsk mann, Per Liland, ble uskyldig dømt til livstids fengsel i 1970. På forskjellige meget skremmende måter ble vi trakassert av politiet og påtalemyndigheten for att vi hjalp Liland til å få ny rettssak.

I 1997 begynte vi også å arbeide for uskyldig dømte Fredrik Fasting Torgersen. Deretter har vi fortløpende arbeidet for å få ham frikjent, bl.a. gjennom å dokumentere sannheten om statsmaktens grufulle forbrytelser mot ham.

Forskningen om de to justismordene har pågått i 44 år, og resultert i et antall bøker og analyser som har til oppgave å forebygge lignende justismord. 

Boken JULMORDEN I LILLE HELVETE gjorde at Liland ble 100% frifunnet i 1994. 

Det fantes ikke et eneste konkret bevis mot Torgersen og Liland, bare falske indikasjoner.

Til tross for at det gikk 12 år mellom de to justismordene, var flere av ugjerningsmennene som medvirket til justismordet på Torgersen - også ansvarlig for justismordet på Liland.

Alle som har ansvar for norsk rettferd må få mulighet til å dra lærdom om alle ugjerninger som gjennom den norske statsmaktens agerende har gått ut over de to justismordsofrene. Statsmakt og ledelse av en demokratisk rettsstat får ikke hemmeligholde slike ugjerninger.

På denne siden, som fortsatt er under konstruksjon, finnes dokumentasjon av publikasjoner, billeder, en del pressematerial og de tre nyproduserte dokumentene:

  • STATSFORBRYTELSER - statsmakten skapet justismordet på Torgersen med ond hensikt.

  • JULEDRAPENE I LILLE HELVETE - en versjon av boken JULMORDEN I LILLE HELVETE om justismordet på Liland som også kom til av ond vilje.

  • FAKTA - resymé av noen hendelser - fra og om - justismordene på Liland og Torgersen.